Poslovno-turistički apartmani

Kada su u pitanju apartmani Kolašin je idealna destinacija za ovakvu investiciju s obzirom na blizinu grada, atraktivnog ski centra i netaknute prirode, pa nude odmor u skladu sa raznovrsnim turističkim željama i potrebama.

Wolf Condominium će u svom sastavu imati 48 poslovno–turističkih apartmana koji su locirani na sjevernoj i južnoj strani objekta, sa jedinicama na prvom, drugom i trećem spratu.

Kvadratura poslovno-turističkih jedinica kreće se od 36m² do 66m².

Investirajte u apartmane – Kolašin je savršena destinacija za sva godišnja doba

Poslovno-turistički apartmani zadovoljiće očekivanja svih stanara, uz inovativne kvalitetne usluge koje ih prate. Osmišljeni su tako da uspješno kombinuju aspekat udobnog života i boravka u nekom prostoru i komplementarnog sadržaja dostupnog u bilo koje doba dana. Ovi apartmani dizajnirani su tako da uključuju savremena tehnološka rješenja, adekvatno iskorišćen prostor, raznovrsnost ponude, kao i privatnost lokacije.

Industrija servisiranih apartmana koja je u razvoju kako globalno tako i u Crnoj Gori prepoznaje se ne samo kao potencijalan izbor, već i kao dobro rješenje za investiranje u nekretnine. Kupovinom poslovno–turističkih apartmana u Kolašinu i Wolf Condominium kompleksu kupci dobijaju posebne pogodnosti i mogućnost povrata investicije u nekretnine uz nekoliko različitih modela ostvarivanja pomenute vrste saradnje.